logo

Förändringar i verksamheten

Med hänsyn till marknadens behov och krav har vi beslutat att integrera Tullinge Bromma Glas verksamhet med moderbolagets serviceavdelning.

Vi är övertygade om att denna sammanslagning kommer att vara positiv för våra kunder då vi får en större och starkare organisation med ökad tillgänglighet och flexibilitet och vi kan erbjuda ett bredare utbud av tjänster.

Den nya organisationen kommer bestå av 17 glastekniker/metallmontörer, 4 st tjänstemän, 9 st servicebilar och 1 kranbil. Verksamheten kommer att vara kvar på Arrendevägen 50 i Sundby.

Förändringen träder ikraft per 2018-05-01. Befintliga uppdrag och åtaganden kommer slutföras under i Tullinge Bromma Glas namn, medan nya uppdrag kommer att tas emot av Fasadglas Bäcklin AB.

Garantier på arbeten som utförts av Tullinge Bromma Glas övertas av Fasadglas Bäcklin AB.


Tullinge Bromma Glas AB
Arrendevägen 50
163 44 Spånga

08-261240
08-7781070

Epost: info@tbglas.se